Thông báo bán xe tô tô BKS 16L-8086

 ptshp

 ptshp
 08:24 SA @ Thứ Ba - 07 Tháng Ba, 2023

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng thông báo bán xe ô tô BKS 16L-8086 lần 3.

1. Phương án bán thanh lý xe ô tô vui lòng xem chi tiết tại đây.

2. Mẫu đơn mua thanh lý xe ô tô vui lòng tải tại đây.

Trân trọng!

Nguồn:   ptshp