Thông báo bán thanh lý xe ô tô lần 2

 ptshp

 07:43 SA @ Thứ Tư - 01 Tháng Hai, 2023

Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng thông báo bán thanh lý xe ô tô BKS 16L-8086. Chi tiết vui lòng xem Thông báo đính kèm.

Mẫu HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN THANH LÝ (Vui lòng tải tại đây)

Nguồn:   ptshp